Dla dłużnika. Informator kancelarii komornika sądowego w Bydgoszczy

Poniżej przedstawiamy kilka informacji, które dłużnicy mogą znaleźć przydatnymi w skutecznej komunikacji z komornikiem sądowym.

Dłużnik jest podmiotem, przeciw któremu toczy się egzekucja i ciąży na nim obowiązek spełnienia określonego w tytule wykonawczym świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego. Szczegółowe informacje na temat postępowania komorniczego przydatne dłużnikowi, znajdzie on w Kodeksie Postępowania Cywilnego.

Komornik sądowy nie udziela stronom porad prawnych, ale zobowiązany jest do pouczenia strony działającej bez adwokata o przysługujących środkach zaskarżenia.

Strona zobowiązana jest każdorazowo zawiadamiać komornika o zmianie miejsca zamieszkania. Zaniedbanie tego obowiązku skutkuje pozostawieniem pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że komornik sądowy zna nowy adres.

Na dłużniku spoczywa biernie obowiązek znoszenia egzekucji, co oznacza, że komornik sądowy w oparciu o tytuł wykonawczy i wniosek komorniczy wierzyciela na obowiązek zajęcia majątku dłużnika.

W każdej chwili dłużnik może spełnić powinne świadczenie w części lub w całości poprzez dokonanie wpłaty w kancelarii komornika sądowego albo przelewem na konto.