Licytacje

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakres czynności leżących w kompetencji komornika sądowego wchodzi między innymi wykonywanie tytułów wykonawczych i egzekucyjnych, w tym orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenie pieniężne oraz niepieniężne. Ponadto, komornik sądowy na wniosek organizatora licytacji sprawuje nadzór urzędowy nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami ruchomości i nieruchomości dłużników.

Również kancelaria Sławomira Jaworskiego w Bydgoszczy zajmuje się licytacjami. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat zbliżających się licytacji i warunków uczestnictwa.

 
 
Powered by Phoca Download